Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới và mô hình tiên tiến”

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”, ngày 28-29/10/2021

Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), tổ chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”. Hội thảo sẽ là diễn đàn quốc tế cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nghiên cứu viên và giảng viên của các trường trên toàn thế giới tham gia thảo luận và trao đổi ý kiến, quan điểm sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học.

Năm nay, Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội thảo sẽ được tổ chức trên Zoom và đồng thời trình chiếu trực tiếp trên YouTube.

Mục tiêu chính của Hội thảo năm nay chính là giúp các đại biểu cập nhật và trao đổi thông tin về những đổi mới và mô hình tiên tiến trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học nhằm hướng đến môi trường giáo dục tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra, hội thảo cũng nhằm cập nhật các ý tưởng đổi mới và mô hình thực tiễn liên quan đến các chiến lược lãnh đạo và quản lý hiện nay, đảm bảo và kiểm định chất lượng, quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giáo dục công dân toàn cầu.

Hội thảo quốc tế năm 2021 vinh dự có sự hiện diện của các diễn giả chính và nổi bật như sau:

  • Paul Dangerfield, Hiệu trưởng, Trường Đại học Capilano, Canada;
  • Ethel Agnes Pascua-Valenzuela, Giám đốc, Ban Thư ký SEAMEO, Thái Lan.
  • Howard Youngs, Giảng viên cao cấp, Lãnh đạo Giáo dục; Quản lý, Hợp tác quốc tế, Trường Giáo dục, Đại học Công nghệ Aukland, New Zealand

SEAMEO RETRAC hân hạnh chào đón sự tham gia của tất cả các cá nhân và tổ chức trong nước, khu vực, và quốc tế đến hội thảo năm nay.

Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/4am6kVuDSo5jVSed6

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ban Giáo dục
Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Tel: (84-28) 3 8245618 (Ext: 125)
Email: internationalconference2021@vnseameo.org or hnthao@vnseameo.org
Website: https://www.vnseameo.org/InternationalConference2021/

Comments are closed.