Khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á”

Khóa tập huấn về "Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á”

Từ ngày 08-09 tháng 01 năm 2020, SEAMEO RETRAC, trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Khu vực về Đổi mới Giáo dục và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH), sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng học viên sẽ bao gồm 30 giảng viên, giáo viên thuộc nhiều khoa, ngành khác nhau tại các trường đại học và cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Học viên sẽ được tài trợ học phí để tham gia khóa học từ Trung tâm SEAMEO INNOTECH và SEAMEO RETRAC. Sau hai ngày tập huấn, học viên sẽ tiếp tục tham gia giai đoạn học trực tuyến trong vòng hai tháng.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết của giáo viên thế kỷ 21; đồng thời, có cơ hội để phát triển và nâng cao kỹ năng quan trọng khi giảng dạy các khóa học trực tuyến.

Comments are closed.