Báo cáo chuyên đề trực tuyến về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục: Vai trò của các nhà lãnh đạo và chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, ngày 27/08/2021

Báo cáo chuyên đề trực tuyến về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục: Vai trò của các nhà lãnh đạo và chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, ngày 27/08/2021

Vào sáng ngày 27/08/2021, SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với chủ đề “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục: Vai trò của các nhà lãnh đạo và chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19” từ 08:30 đến 11:30 (GMT + 7/Giờ Việt Nam) trên nền tảng Zoom và trực tuyến trên YouTube Live.

Với mục đích tạo cơ hội cho các đại biểu tham dự chia sẻ ý kiến và trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo và quản lý trong thời kỳ khủng hoảng, buổi báo cáo chuyên đề đã cập nhật cho đại biểu tham gia các giải pháp và chính sách giáo dục đang được áp dụng trong quản lý các cơ sở giáo dục đại học cũng như các chiến lược thực tiễn và những đổi mới mà các cơ sở giáo dục đang thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học trong và sau thời kỳ COVID-19. Buổi báo cáo chuyên đề có sự tham gia của 05 diễn giả là đại diện và lãnh đạo của các trường đại học, cao đẳng, và cơ sở giáo dục trong khu vực Đông Nam Á và Canada. Tham dự buổi báo cáo còn có sự hiện diện của khoảng khoảng 80 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại Campuchia, Canada, Lào, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, và Mỹ.

Comments are closed.