Giai đoạn học tập trực tuyến của khóa tập huấn về “Giáo dục hòa nhập và Giáo dục trong những Tình huống khẩn cấp”

Giai đoạn học tập trực tuyến của khóa tập huấn về “Giáo dục hòa nhập và Giáo dục trong những Tình huống khẩn cấp”

Sau buổi giới thiệu và định hướng của khóa tập huấn trực tuyến về “Giáo dục hòa nhập và giáo dục trong những tình huống khẩn cấp”, do Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức trên nền tảng Zoom vào ngày 22/03/2022, hơn 100 học viên tại Việt Nam đã chính thức bắt đầu tham gia giai đoạn học tập trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập của khóa học (onlinecourse.seameo.org). Đối tượng học viên bao gồm các giáo viên của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cán bộ của các phòng/sở giáo dục, giáo viên hiện đang giảng dạy học sinh khuyết tật tại các trường giáo dục đặc biệt, quản lý chuyên môn, và giảng viên của các trường đại học, và cao đẳng trong cả nước.

Khóa tập huấn bao gồm 4 học phần: (1) Quản lý căng thẳng và hỗ trợ tâm lý, (2) Ứng dụng những công nghệ hỗ trợ khác nhau, (3) Xây dựng những kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp, và (4) Giáo dục thường xuyên, được thiết kế để người học có thể làm việc độc lập và tự học theo tốc độ của bản thân. Sau khi kết thúc khóa học, 65 học viên đã được nhận chứng nhận quốc tế hoàn thành khóa tập huấn do tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO), tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước khu vực Đông Nam Á (SEAMEO) cùng Tổ chức Giáo dục Toàn cầu (GPE) cấp.

Comments are closed.