Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022

Ngày 15/02/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) năm 2022 cho toàn thể CBVC, NLĐ đang làm việc tại Trung tâm. Với sự chủ trì của Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm và ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, hội nghị năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực.

Hội nghị đã tổng kết công tác và các hoạt động của Trung tâm trong năm 2021, đồng thời công bố quyết định công nhận và khen thưởng các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm 2021. Hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp tích cực cho phương hướng hoạt động năm 2022 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể CBVC và NLĐ trong năm qua, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19. Đồng thời, Tiến sĩ cũng đề nghị mỗi cá nhân tích cực bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, phát huy sức mạnh tập thể để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Comments are closed.