Khoá tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm”

Trong hai ngày 18 và 19/09/2021, SEAMEO RETRAC phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức khoá tập huấn về “Phương pháp Giảng dạy kỹ năng mềm” cho 20 giảng viên hiện đang công tác và giảng dạy bộ môn kỹ năng mềm tại Trường.

Khoá tập huấn lần này nhằm trang bị cho học viên kiến thức về những phương pháp mới đang được áp dụng trong hoạt động giảng dạy, huấn luyện kỹ năng mềm bao gồm phương pháp giảng dạy thông qua các hoạt động tổ chức trò chơi và phương pháp giảng dạy dựa trên việc giải quyết vấn đề trong quá trình học. Khoá tập huấn tập trung giới thiệu nhiều hoạt động giảng dạy kỹ năng mềm đa dạng. Đồng thời, học viên cũng sẽ có cơ hội tiếp cận với những hình thức tập huấn mới lạ, hữu ích để có thể lựa chọn áp dụng sáng tạo những phương pháp này trong quá trình thiết kế bài giảng sinh động và bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy kỹ năng mềm tại trường.

Comments are closed.