Khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy tích cực”

Vào ngày 24-25/02/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp giảng dạy tích cực” cho khoảng 8 giảng viên và cán bộ chuyên môn của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước thông qua nền tảng Zoom.

Hai chủ đề đã được đề cập đến trong khóa tập huấn bao gồm: (1) Đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, và (2) Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy sáng tạo. Khi tham giá khóa học, học viên có thể tìm hiểu các phương pháp giảng dạy tích cực hiện nay như phương pháp dạy học dựa trên thiết kế dự án (Project-based learning) và phương pháp dạy học dựa trên việc giải quyết vấn đề (Problem-based learning). Ngoài ra, học viên cũng đã được cung cấp thêm những kiến thức về một số công cụ đang sử dụng trong giảng dạy trực tuyến và thực hành sử dụng các công cụ này trong việc thiết kế bài giảng trực tuyến, cũng như kiểm tra và đánh giá mức độ hiểu bài của sinh viên. Một số ứng dụng CNTT được giới thiệu trong khóa học gồm: Powtoon, Edulastic, Nearpod, Formative, v.v.

Comments are closed.