Lễ Khai Giảng Khóa Tiếng Anh Giao Tiếp Dành Cho Người Làm Công Tác Xã Hội

SEAMEO RETRAC phối hợp với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng Khóa tiếng Anh giao tiếp dành cho 30 người làm công tác xã hội vào ngày 05 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Hoa kỳ thuộc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa học nhằm giúp học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh tự tin hơn khi làm việc với các đối tác trong các lĩnh vực. Khóa học cũng giúp học viên nắm được các kỹ thuật viết, diễn đạt văn phong cô đọng và xúc tích. Hơn nữa, học viên có cơ hội củng cố thêm các kỹ năng cần thiết cho công việc như kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp xã hội và kỹ năng thảo luận nhóm. Khóa học diễn ra từ ngày 05 tháng 01 năm 2021 đến ngày 08 tháng 06 năm 2021 với 180 giờ học trực tiếp kết hợp trực tuyến và 4 giờ tham quan học tập thực tế.

Comments are closed.