Sự kiện thúc đẩy hợp tác giữa Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và Hội đồng giáo dục quốc tế tỉnh British Columbia (BCCIE), Canada

Sự kiện thúc đẩy hợp tác giữa Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và Hội đồng giáo dục quốc tế tỉnh British Columbia (BCCIE), Canada

Vào ngày 17-18/3/2021, Ban thư ký Tổ chức SEAMEO phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc tế tỉnh British Columbia (BCCIE), Canada, tổ chức sự kiện thúc đẩy hợp tác giữa tổ chức SEAMEO và các trung tâm thành viên với các đơn vị giáo dục quốc tế thuộc tỉnh British Columbia (BC) bao gồm các trường trung học, cao đẳng, đại học và các học viện ngôn ngữ. Mục tiêu của sự kiện nhằm tạo tiền đề mở rộng các mối quan hệ đối tác quốc tế và khả năng thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị giáo dục của hai tổ chức. Tham gia trong các phiên họp trực tiếp với các đối tác Canada, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã nhấn mạnh các cam kết thúc đẩy giáo dục, khoa học và văn hóa quốc tế thông qua quan hệ đối tác và cộng tác, tập trung vào sứ mệnh và chức năng của Trung tâm và tổ chức SEAMEO.

BCCIE là một trong những đối tác chiến lược của Trung tâm SEAMEO RETRAC từ năm 2006 và chính thức trở thành tổ chức thành viên liên kết của tổ chức SEAMEO vào năm 2020. Với tư cách là thành viên liên kết, BCCIE đóng vai trò là đơn vị chủ chốt kết nối 26 Trung tâm khu vực của SEAMEO với các tổ chức giáo dục tỉnh BC nhằm thúc đẩy các hoạt động và quan hệ đối tác liên quan đến bảy lĩnh vực ưu tiên trong giáo dục (SEAMEO 7 Priority Areas) của tổ chức SEAMEO.

Comments are closed.