Phiên họp chuyên gia về “Sự hài hòa trong Giáo dục Đại học và việc Công nhận Bằng cấp Giáo dục Đại học ở khu vực Đông Nam Á”

Phiên họp chuyên gia về “Sự hài hòa trong Giáo dục Đại học và việc Công nhận Bằng cấp Giáo dục Đại học ở khu vực Đông Nam Á”

Ban Thư ký tổ chức SEAMEO kết hợp với tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Bangkok, Thái Lan, tổ chức John Wiley and Sons, Singapore và Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp chuyên gia về “Sự hài hòa trong Giáo dục Đại học và việc Công nhận Bằng cấp trong Giáo dục Đại học ở khu vực Đông Nam Á” vào ngày 2-3/12/2019. Tham gia phiên họp bao gồm 25 chuyên gia và cán bộ cao cấp từ Bộ Giáo dục của 09 quốc gia thành viên trong khu vực. Trong chương trình nghị sự, đại biểu từ các nước đã chia sẻ về các chính sách và kinh nghiêm thực tiễn nhằm thúc đẩy tính cơ động trong học tập và công nhận trình độ giáo dục đại học cũng như vai trò của việc hài hòa chương trình giảng dạy góp phần xây dựng kế hoạch hành động giáo dục đại học của khu vực trong 3 năm tới. Nội dung chính trong cuộc họp cũng tập trung vào việc hài hòa hóa chương trình giáo dục đại học cùng với những lộ trình để thúc đẩy sự công nhận trình độ giáo dục đại học và các chiến lược theo Hiệp định Tokyo của các quốc gia thành viên.


Comments are closed.